Doradca zamówień publicznych i jego rola w procesie ich przeprowadzania.


W 2004 roku została zakończona reforma określająca przepisy
o zamówieniach publicznych. Reforma była rozstrzygana przez kilka lat. Zostały
wówczas wydane dwie dyrektywy tak zwana klasyczna, oraz sektorowa. W
najbliższym okresie czasu spodziewane są zmiany w przepisach, które odnoszą się
do odwoławczych procedur. Jednak idy przeprowadzamy zamówienia publiczne może
się okazać, że przyda nam się pomoc. Możemy, wtedy znaleźć dobre wyjście z
sytuacji, w której zostanie zatrudniony doradca zamówień publicznych, ponieważ
osoba ta pomoże nam zarówno pod względem prawnym, oraz finansowym przeprowadzić
procedurę zamówień publicznych. Nowe dyrektywy, które obecnie obowiązują
dotyczą zamówień publicznych w zakresie związanym z robotami budowlanymi.
Zmienił się więc proces dostaw i usług. Natomiast dyrektywa, która reguluje
publiczne zamówienia zarówno w sektorze gospodarki wodnej, a także transportem energetycznym.
Państwa członkowskie miały wyznaczony czas do 31 stycznia 2006 roku na
zaimplementowanie dyrektyw, oraz dostosowanie ich do swojego krajowego
ustawodawstwa.

porady prawne Poznań