Kiedy powinna być stosowana stała obsługa prawna.


Obecnie dla wielu rodzajów świadczeń ustawa o podatku VAT ma
w swoim kodeksie przewidziane szczególne momenty, w których powstaje obowiązek
podatkowy. Jest jednak problem, w tym, że czasami nie łatwe jest do
rozstrzygnięcia, które czynności się do nich zaliczają. Patrząc z punktu
podatku VAT, dla niektórych rodzajów świadczeń przewidywane są momenty, kiedy
następuje stała obsługa prawna. Przykładem tego rodzaju świadczeń może być na
przykład zastosowanie artykułu 19 ustawy, oraz 13 punkt 4 ustawy o podatku VAT.
Jest to swoisty rodzaj stałej obsługi prawnej. Stała obsługa prawna powstaje z
chwilą, kiedy zostaje otrzymana kwota w całości lub ewentualnie część zapłaty.
Nie może to stać się jednak później niż przed upływem określonego terminu
płatności, a także w określonej umowie lub fakturze. Na rynku istnieją różne
firmy, które stosują usługi w zakresie obsługi prawnej. Jest to rodzaj usług,
który jest bardzo pomocny w między innymi rozliczeniu się z podatku VAT, a
także innymi sprawami związanymi z płatnościami.